Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Τι ειπώθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη διαχείριση αποβλήτων

Επιμένουν στην εφαρμογή του υπάρχοντος σχεδιασμού παρά τις αντιδράσεις. Ανοικτό το θέμα της καύσης.

Πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού, την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Η. Λιακόπουλου, των επικεφαλής των παρατάξεων και του συνόλου των Περιφερειακών Συμβούλων, Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων και πολιτών. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ενημέρωση και η κατάθεση προτάσεων επί του θέματος, ενόψει της ανάληψης των αρμοδιοτήτων για την διαχείριση των απορριμμάτων από την αιρετή Περιφέρεια την 1η Ιουλίου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός στην εισήγηση του τόνισε μεταξύ άλλων:

 • «Το πρώτο βήμα, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων, είναι η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). ..... Θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό του και μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ, αφού είναι προς το συμφέρον μας να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, το οποίο λήγει οριστικά το 2013»…..
 • «Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε ως Περιφέρεια την ενημέρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) όπου απαιτείται η εναρμόνισή του με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ειδικότερα με την οδηγία 98 του 2008, όταν και εφ’ όσον αναλάβουμε τη σχετική αρμοδιότητα. …."
 • "Ξεκινήσαμε ήδη τη δράση μας, …. με σκοπό την ενίσχυση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων…. Πρέπει ούτως ή άλλως να επιτύχουμε μείωση των απορριμμάτων, διαλογή στη πηγή, επαναχρησιμοποίηση και αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης….."
 • "Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες, απαιτούμε η διαδικασία που θα επιλέξει το κράτος να δώσει τη δυνατότητα ανάδειξης της καλύτερης επιστημονικά και περιβαλλοντικά αλλά και της φτηνότερης από άποψη κόστους λύσης...."
 • "Στόχος της διοίκησης της νέας Περιφέρειας είναι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να εκτελέσει τα ήδη προγραμματισμένα έργα Τελικής Διάθεσης, ήτοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής ΧΥΤ τύπου Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, δηλαδή μοντέρνους ΧΥΤ, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους γνωστούς μέχρι σήμερα ΧΥΤΑ, καθώς και τις μονάδες ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και επεξεργασίας που προβλέπονται….."
 • "Σε αυτό το πλαίσιο θα ενημερωθεί ο υπάρχων Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) βάσει της ΕΚ 98/2008 με την εκτέλεση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα ιεραρχηθούν σωστά με την ακόλουθη σειρά τα έργα: πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης ενέργειας και τελικής διάθεσης….."
 • "Μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης και συμμετοχής θα επιδιώξουμε να ενθαρρύνουμε τις Επιχειρήσεις να αναλάβουν την «Ευθύνη του Παραγωγού». Διεκδικούμε την εφαρμογή χωρίς καμία παρέκκλιση της αρχής «ο Ρυπαίνων Πληρώνει......"
 • "Προτείνουμε την αναδιοργάνωση του συστήματος κοστολόγησης με την επιβολή στους Δήμους της αρχής «Πληρώνω όσο Πετάω» η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί βάση της νέας ΚΥΑ, που αναθεωρεί την 2939, σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση – Ανακύκλωση Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και την οποία εξέδωσε πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ…."
 • "Είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα στον υπάρχοντα σχεδιασμό του ΕΣΔΚΝΑ σχετικά με την αντιμετώπιση και πρόκριση του προτεινόμενου μοντέλου σχεδιασμού. Τα έργα που προτείνονται ωριμάζουν πολύ δύσκολα και υπάρχουν αντιδράσεις.Τα σκουπίδια, όπως γνωρίζετε, έχουν δύο βασικά προβλήματα, είναι ανομοιογενούς φύσης και παρουσιάζουν τεράστια διακύμανση στην ποσότητά τους. Η φύση των σκουπιδιών, όπως μου τονίζουν οι ειδικοί…, είναι από τη μία ότι κάποια υλικά καίγονται εύκολα και μπορούν να αντικαταστήσουν πρώτες καύσιμες ύλες και από την άλλη υπάρχουν υλικά με έντονη οργανική φύση και υψηλό ποσοστό υγρασίας, άρα δεν καίγονται εύκολα αλλά είναι εύκολη η βιολογική τους επεξεργασία.
 • "Εμείς δεν επιθυμούμε ούτε να προκρίνουμε τεχνολογίες ούτε και να αποκλείσουμε καμία! Όμως επιθυμούμε και θα το επιτύχουμε να θέσουμε τα μέτρα και τους όρους μέσα στους οποίους θα πρέπει να κινηθούν οι τεχνολογίες, που τελικά θα εφαρμοστούν για την επεξεργασία των απορριμμάτων......".
 • "Σίγουρα πάντως θα δημιουργηθούν Μονάδες Μηχανικής Επεξεργασίας και Διαχωρισμού και μάλιστα στην κατεύθυνση απομάκρυνσης επικινδύνων και αδρανών ουσιών, διαχωρισμού των σκουπιδιών βάσει της φύσης τους. ...Το κόστος των επενδύσεων όπως καταλαβαίνεται στην παρούσα φάση αποτελεί σημαντικό παράγοντα.....".
 • "Δεν προκρίνουμε καμία τεχνολογία και δε βλέπουμε μονόπλευρα το ζήτημα των απορριμμάτων. … Άρα δε μπορούμε … να αφήσουμε … να επικρατήσουν μονόπλευρα συγκεκριμένες τεχνολογίες, τη στιγμή που η ίδια η φύση των σκουπιδιών επιβάλει τη χρήση πολλών διαφορετικών μεθόδων και τεχνολογιών.....".
 • " Η συμμετοχή του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου είναι απαραίτητη και μάλιστα με όλες τις δυνάμεις. Δε μπορούμε να αποκλείουμε κανέναν, καμία υγιής δύναμη δεν πρέπει να πάει χαμένη στα σκουπίδια".


Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του συνδυασμού «ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» κ. Β. Κικίλιας χαρακτήρισε ξεπερασμένο τον ΠΕΣΔΑ και τόνισε την ανάγκη αναθεώρησής του λέγοντας πως «τα πράγματα όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει αλλά έχουν βαλτώσει. Δεν νομίζετε πώς από το 2003 ως το 2011 τα δεδομένα είναι διαφορετικά και οι ανάγκες των κατοίκων περισσότερες;»

Ο κ. Ν. Γαλανός εκ μέρους του «ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» ζήτησε τον τεχνολογικό και οικονομικό επανασχεδιασμό του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, επεσήμανε πως χρειάζεται σωστή ενημέρωση, οργάνωση και υποδομές και ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της ανακύκλωσης και του διαχωρισμού των σκουπιδιών.

Την αντίθεση του στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, την άποψη πώς την ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να την αναλάβει το Κράτος και όχι οι ιδιώτες και την αναγκαιότητα να κλείσει άμεσα η χωματερή στη Φυλή εξέφρασε ο επικεφαλής της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» κ. Θ. Παφίλης χαρακτηρίζοντας τα απορρίμματα «πεδίο κερδοφορίας επιχειρηματιών».

Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ γιατί ο υπάρχων δεν μπορεί να υλοποιηθεί ζήτησε ο επικεφαλής της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ» κ. Α. Γεωργιάδης. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι Ευρωπαϊκές χώρες τα απορρίμματά τους και συνέστησε ψυχραιμία, σωστή ενημέρωση από τους ειδικούς και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Χαρακτήρισε δε, την Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «πολύ σωστή πρωτοβουλία»

Νέος σχεδιασμός του ΠΕΣΔΑ χωρίς ΧΥΤΑ, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, μικρές εγκαταστάσεις, χρησιμοποίηση των βέλτιστων τεχνολογιών και συμμετοχή Δήμων και πολιτών ζήτησε ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» κ. Ν. Βούτσης τονίζοντας πως πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα των πολιτών που αποκτήθηκε πριν χρόνια και υποστηρίζει την άποψη «όπου να ‘ναι τα σκουπίδια, αρκεί να μην είναι στο δικό μας χώρο».

Να γίνουν οι πολίτες μέρος των λύσεων στο πρόβλημα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να υπάρξει χαμηλό κόστος ,ήπιες τεχνολογίες ,προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη των πράσινων σημείων ζήτησε ο επικεφαλής της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ» κ. Κ. Διάκος θεωρώντας πως χρειάζεται νέος σχεδιασμός.

Την ανάληψη δράσεων που θα σέβονται τον πλανήτη και το περιβάλλον, στροφή σε έναν οικολογικότερο τρόπο ζωής και βάρος στο τρίπτυχο πρόληψη-ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση πρότεινε ο κ. Δ. Βαρελάς εκ μέρους του συνδυασμού «ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ».

Ο κ. Α. Χάγιος επικεφαλής τους συνδυασμού «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Ε.Ε-Δ.Ν.Τ» ζήτησε να κλείσει άμεσα η χωματερή στη Φυλή, να δοθεί μία ρεαλιστική και εφικτή λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων εδώ και τώρα, να μην υλοποιηθεί ο ΠΕΣΔΑ του 2003 και να σχεδιαστεί νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Για την ανάγκη μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης με κέντρο βάρους τη διαλογή στην πηγή, έκανε λόγο ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ» κ. Α. Αλαβάνος και εξέφρασε την αντίθεση του στον υπάρχοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Ο Δήμαρχος Φυλής κ. Δ.Μπουραΐμης δήλωσε πως η περιοχή δεν μπορεί να διαχειριστεί πλέον οτιδήποτε άλλο εκτός από τα δικά της απορρίμματα και τόνισε πώς κάθε απερίσκεπτη επένδυση σε εργοστάσια και τεχνολογίες θα οδηγήσει τους Δήμους σε περιπέτειες και οικονομικά αδιέξοδα.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν εκπρόσωποι Φορέων και κατοίκων της Δυτικής Αττικής και σε έντονο κλίμα εξέφρασαν το πάγιο αίτημα τους για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ στη Φυλή, ενώ τόνισαν πως δεν θα δεχθούν οποιοδήποτε σχεδιασμό που θα επιβαρύνει περισσότερο μία ήδη βεβαρημένη περιοχή.

«Το στερεότυπο να πηγαίνουν όλα τα σκουπίδια στη Φυλή είναι πια άδικο. Τα έργα έπρεπε να είναι απαίτηση της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλίας της η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Χ. Κισκήρα,

ενώ η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Σ. Δήμου τόνισε πως «τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν για να αποσυμφορηθεί η Δυτική Αττική. Η χωματερή της Φυλής δεν θα δεχτεί ούτε ένα σκουπίδι από άλλες περιοχές. Δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού».

(πηγή: http://www.saronicmagazine.com/?p=7129)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου