Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

in.gr : Να χαρακτηριστεί ως περιοχή προστασία της φύσης το οικοσύστημα του Όρους Αιγάλεω – Ποικίλου και της Λίμνης Κουμουνδούρου

Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ( και του ΠΟΙΚΙΛΟΥ), όπως αναρτήθηκε στο in.gr
Πολίτες και φορείς της Δυτικής Αττικής  προχώρησαν σε μια πρωτοβουλία για τον χαρακτηρισμό του οικοσυστήματος Αιγάλεω – Ποικίλου & λίμνης Κουμουνδούρου ως περιοχής προστασίας της φύσης και την υπαγωγή της σε νομικό και διαχειριστικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας .Στην ολοκληρωμένη  πρόταση που κατατέθηκε στον Οργανισμό της Αθήνας (ΟΡΣΑ) και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  αναφέρονται για πρώτη φορά τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και αναλυτικά στοιχεία για την χλωρίδα και πανίδα.
Το Αιγάλεω – Ποικίλο είναι σήμερα Ένα κακοποιημένο βουνό, όπως και όλα τα βουνά της Αττικής. Το λεκανοπέδιο της Αθήνας και το Θριάσιο  Πεδίο έχουν και αυτά αλλάξει μορφή, όχι μόνο σε σχέση με την αρχαιότητα, αλλά και σε  σχέση με τα μέσα του 20ου αιώνα .Οι αιτίες της υποβάθμισης , σύμφωνα με την συγγραφείς της πρότασης είναι οι : Βόσκηση, β) Υλοτόμηση, γ) Λατομεία, δ) Δόμηση, ε) Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, στ) Διάνοιξη Οδών ζ) Οχλούσες Εγκαταστάσεις, η) Ιδιοκτησιακό θ) Εναπόθηση απορριμμάτων ι)ΧΑΔΑ Σχιστού ια)Πυρκαγιές
«Παρά τις κακοποιήσεις,» τονίζουν « τις επεμβάσεις, τον περιορισμό της έκτασής τους, την απομόνωση τους, τις συνεχείς έντονες πιέσεις που δέχονται, το Αιγάλεω - Ποικίλο και η λίμνη Κουμουνδούρου διατηρούν  ένα δυναμικό και εξελισσόμενο οικοσύστημα, με χαρακτηριστικά τη βιοποικιλότητα, την εσωτερική αλληλεπίδραση και ισορροπία των ειδών. Ο μεγάλος αριθμός σπάνιων, ενδημικών η/και προστατευομένων ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και οι προστατευτέοι τύποι οικοτόπων  της περιοχής, αφού ληφθούν υπόψιν και τα αρχαιολογικά – ιστορικά – πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, καθώς και η θέση του οικοσυστήματος μεταξύ δύο επιβαρημένων περιβαλλοντικά περιοχών (λεκανοπεδίου Αθήνας και Θριάσιο Πεδίο), καθιστούν αναγκαία την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων  περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής. »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου