Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Αίτηση Συνάντησης Δ.Σ. Ομίλου με τον Δήμαρχο


«ΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ»

ΠΡΟΣ -Δήμαρχο Δ. Πετρούπολης

Αίτηση Συνάντησης Δ.Σ. Ομίλου με τον κ. Δήμαρχο

Θεματολογία:

1.Διαχείριση Απορριμμάτων
Το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων της Αττικής, των
προθέσεων, τόσο των αρμόδιων υπουργείων, αλλά και της αποκεντρωμένης Διοίκησης,
και τα προωθούμενα έργα στον ΧΥΤΑ Φυλής- Άνω Λιοσίων είναι γνωστά. Ήδη με το από
17/3/2011 έγγραφο του Δ.Σ. του ομίλου μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας
σας είχαμε επισημάνει την σοβαρότητα των προωθούμενων έργων.
Τους τρεις μήνες που έχουν μεσολαβήσει από το έγγραφό μας έως σήμερα,
έχει καταστεί φανερό, ότι είναι πλέον κεντρική επιλογή για το σύνολο της χώρας μας η
θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων (Καύση). Αυτό γίνεται φανερό όχι μόνο από τις
αλλεπάλληλες αδειοδοτήσεις έργων ενταγμένων σε περιφερειακούς σχεδιασμούς, αλλά
και από την αδειοδότηση αμιγώς ιδιωτικών μονάδων που θα επεξεργάζονται εισαγόμενα
απορρίμματα (7.500.000 ton/year).
Μια ακόμα αρνητική εξέλιξη στην αλυσίδα των διαδραματιζόμενων γεγονότων
είναι η θέση της αιρετής περιφέρειας για τη παρά πέρα προώθηση των έργων, όπως αυτά
προβλέπονται στον περιφερειακό σχεδιασμό.
Στο προαναφερθέν έγγραφο σας ζητούσαμε να γίνει ειδική συνεδρίαση του
Δ.Σ. του Δήμου με θέμα
«Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις την υλοποίηση του
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων και λήψη απόφασης για τις δράσεις
που πρέπει να υιοθετηθούν», με σκοπό στις δυσμενής εξελίξεις που είχαμε, έως τότε, να
διαμορφώσει θέση συλλογικά ο Δήμος (αν είναι δυνατόν και ομόφωνα) και να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση της υγείας αλλά και των συμφερόντων
ευρύτερα των κατοίκων της πόλης μας.
Χρόνος για ολιγωρίες δεν υπάρχει. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τι ενέργειες
που έχετε κάνει έως τώρα, αν τελικά είναι στις προθέσεις της δημοτικής αρχής να
συγκαλέσει το προαναφερθέν δημοτικό συμβούλιο και τέλος να μας ενημερώσετε για
ότι εξελίξεις και δράσεις έχουμε τοπικά στον δήμο μας και αφορούν τη διαχείριση των
απορριμμάτων.


2. Θερινή Περίοδος Πυρασφάλειας 2011
Ήδη έχουμε μπει στη θερινή περίοδο και οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει ενώ
η φυσική υγρασία στο βουνό μας έχει ήδη μειωθεί. Τα χορτάρια έχουν ήδη ξεραθεί
και ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ορατός. Η πρώτη φωτιά (δυστυχώς) στο βουνό έχει
ανάψει (Χαϊδάρι). Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα μέτρα που έχετε λάβει για την
πυρασφάλεια στο βουνό κατά την περίοδο αυτή.

3.Διεκδικήσεις ιδιωτών στο Ποικίλο
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα αυτό (τόσο
στο μέτωπο της δικαστικής οδού, αλλά και σε ότι αφορά την προσφυγή του δήμου για την
τροποποίηση του Ρ.Σ. της πόλης μας.
Από την πρώτη συνάντηση με το Δ.Σ. του ομίλου μας, σας είχαμε ζητήσει
προφορικά, πληροφοριακό υλικό (θέσεις οργάνων της πολιτείας κ.λ.π.), αλλά και την
όποια έγγραφη αλληλογραφία υπήρχε που αφορούσε την τροποποίηση του σχεδίου.
Επειδή δεν μας προσκομίστηκε ποτέ, επανερχόμαστε γραπτώς στο θέμα αυτό, διότι
θεωρούμε ότι η γνώση των στοιχείων αυτών, είναι απαραίτητη για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη προάσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα του βουνού μας.

3.

Πετρούπολη
22 Ιουνίου 2011

Εκ μέρους του ΔΣ του Ομίλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κρίθαρης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θ. Σταμάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου